Вашето местоположение: About us

About us

Проект: „Отмираща професия-жива музика. Пастирска музика в Европа”

"Домът на фолклорните изкуства в Балинген" Дюрванген представлява едно важно средище за хора, които се занимават с традиционна музика и фолклорно наследство.
„Гайди в Швабия”(Sackpfeifen in Schwaben) и Фолклорния танцов фестивал в Балинген Volkstanzfestival Balingen са значими културни събития, в които вече са участвали много прекрасни групи от целия свят.

Под мотото „Отмираща професия-жива музика. Пастирска музика в Европа” Домът на фолклорните изкуства постави началото на един европейски координационен проект.

С помощта на партньорите ни от Испания и Румъния и с подкрепата на Европейския съюз се опитваме да дадем своя принос за съхраняването и бъдещото развитие на пастирската музика. flutes and shawm are practical work equipment.
ъм заниманията на пастирите от незапомнени времена принадлежи и музиката. Инструменти като пастирския рог, гайдата, кавала и шалмая представляват предмети с голямо практическо значение в работата на пастирите. Те служат за подаване на сигнали и за контролиране на стадата.От друга страна съвсем естествено тези музикални инструменти са използвани и за развлечение.Чрез тази необичайна двойна функция възниква една специфична и богата музикална култура на прекрасни мелодии и звуци.

Пастирската професия е била широко разпространена из Европа. Пастирската музика принадлежи към общото европейско културно наследство.
Чрез тази Интернет платформа бихме желали да допринесем за съхраняването и бъдещото развитие на това европейско културно наследство.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Culture Programme

© Herdman's music in Europe, all rights reserved натиснете нагоре